Kilka słów o naszej firmie

CallMedic jest partnerem Ogólnopolskiego Centrum Medycznego, odpowiadającym za telefoniczną prezentację oferty i komunikację z klientem zainteresowanym udziałem w warsztatach z szeroko pojętej profilaktyki zdrowia.

Ogólnopolskie Centrum Medyczne to prywatna placówka medyczna, realizująca działania z zakresu profilaktyki, diagnostyki oraz specjalistycznego leczenia pacjentów. Zarówno badania, jak i opieka medyczna w OCM, mają charakter kompleksowy, koncentrując się na ogólnej kontroli stanu zdrowia pacjentów, jak również na dedykowanych analizach, uwzględniających wiek i płeć pacjentów, ukierunkowanych na sprawdzenie konkretnych parametrów zdrowia.

Do istotnych zadań OCM, wspieranych działaniami CallMedic, należy również promocja zdrowego stylu życia, co jest realizowane poprzez społeczne kampanie profilaktyczne, jak również przez umożliwianie szybkiego dostępu do badań laboratoryjnych oraz konsultacji z lekarzami różnych specjalizacji.

Istotnym punktem na mapie placówek Ogólnopolskiego Centrum Medycznego jest przychodnia w Warszawie, gdzie – poza stałymi elementami oferty – firma koncentruje się na holistycznym leczeniu seniorów. Jest to możliwe dzięki multidyscyplinarnemu zespołowi specjalistów dedykowanych rozwiązywaniu problemów zdrowotnych osób starszych.

Z uwagi na fakt, że system lecznictwa w Polsce nie koncentruje się wystarczająco na edukowaniu społeczeństwa na temat zagrożeń wynikających z chorób cywilizacyjnych, od 2015 roku Ogólnopolskie Centrum Medyczne tworzy społeczne kampanie, mające na celu zwiększenie świadomości pacjentów, zwłaszcza osób po 50. roku życia. W czasie warsztatów uczestnicy mogą spotkać się ze specjalistami od zdrowia i żywienia, porozmawiać o przyczynach i objawach chorób, o sposobach ich zapobiegania, a także otrzymać skierowania na bezpłatne badania.

CallMedic w ramach partnerskich świadczeń, udziela informacji na temat wszystkich realizowanych przez OCM kampanii. Dodatkowo, od konsultantów CallMedic mogą się Państwo dowiedzieć więcej o usługach i pakietach medycznych Ogólnopolskiego Centrum Medycznego dla osób w każdym wieku.

„Jesteśmy dumni, że możemy brać udział w projekcie, który zwiększa świadomość Polaków w zakresie dbałości o zdrowie własne i najbliższych.”

potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio poprzez podany email lub numer telefonu.